aktuelni repertoar

Kakadu benda

Naš repertoar se sastoji od bezbroj pesama različitog karaktera, pa smo ga, radi lakšeg snalaženja za Vas, podelili na nekoliko osnovnih kategorija. Sviramo i veliki broj narodnih, vlaških kola, kao i instrumentala.

Napomena: Repertoar se redovno dopunjuje, kako novim tako i starim pesmama.

Muške pesme: Datum poslednje dopune
Ženske pesme: Datum poslednje dopune
Najnoviji muzički hitovi: Datum poslednje dopune
Dečije pesme: Datum poslednje dopune