#

Već odavno spremam svog mrkova-narodna pesma

Već odavno spremam svog mrkova
da se krenem kasom od miline
da obiđem staze, staze svog detinjstva
za salašem želja da me mine
da obiđem staze, staze svog detinjstva
za salašem želja da me mine

Al' rekoše mi pre nekoliko dana
da je srušen, onaj salaš mali
nema više starog čardaka, ni đerma
ni debelog 'lada od bagrema
nema više starog čardaka, ni đerma
ni debelog 'lada od bagrema

Ref.
Neću više ići na tu stranu
jer ne mogu suze u oku skriti
ili moram tugom okrenuti glavu
il' plakati, ili se napiti
ili moram tugom okrenuti glavu
il' plakati, ili se napiti

Sve je manje dobrih tamburaša
fijakera, snaša i salaša
sve je manje konja, konja koji jure
a u stvari nikuda ne žure
sve je manje konja, konja koji jure
a u stvari nikuda ne žure

Nek vrag nosi moje snove puste
divojačke duge kose guste
nek vrag nosi tugom dobre tamburaše
fijakere, pisme i salaše
nek vrag nosi tugom dobre tamburaše
fijakere, pisme i salaše

Ref.
Neću više ići na tu stranu
jer ne mogu suze u oku skriti
ili moram tugom okrenuti glavu
il' plakati, ili se napiti
ili moram tugom okrenuti glavu
il' plakati, ili se napiti