#

Otvori mi belo Lenče-narodna pesma


Otvori mi belo Lenče vratanca, džanum portica
da ti ljubom belo Lenče ustanca rujna rumena 2*

Ne mogu ti Mile pile, da stanam da ti otvaram
legnala mi stara majka na fustan, ludo na fustan,
pa ne mogu Mile pile da stanem da ti otvorim