#

Nigdje zore ni bijela dana-Safet Isović


Nigdje zore ni bijela dana
ni danice da pomoli lice
Istom zora sa istoka rudi
siv se soko pod cadorom budi

Sa jastuka glavu podizase
mrkim okom sablju pogledase
Sabljo moja roditelja moga
roditelja bega Isa-bega

Dosta li si pocinila jada
dosta jada oko Biograda
a i muke oko Banjaluke