#

Stare narodne pesme

#

Naš repertoar se sastoji od bezbroj pesama različitog karaktera, pa smo ga, radi lakšeg snalaženja za Vas, podelili na nekoliko osnovnih kategorija. Sviramo i veliki broj narodnih, vlaških kola, kao i instrumentala.
Napomena: Repertoar se redovno dopunjuje, kako novim tako i starim pesmama.

Naziv pesme / Izvođača